สกรูและน๊อตอุตสาหกรรม เป็นวัสดุที่จำเป็นอย่างมากสำหรับการยึดวัตถุสองชิ้นให้ติดกัน มีหน้าที่คล้ายตะปูแต่จะอาศัยแรงหมุนเ… Read More


สินค้าอุตสาหกรรมที่ซื้อไปเพื่อใช้ในการผลิต หรือดำเนินงาน 1. วัตถุดิบและชิ้นส่วน ( Material and Parts )คือ สินค้าที่ซื้อไปเพื่อใช้ในกระบ… Read More


โซ่รถจักรยานยนต์, ผู้ผลิตโซ่, จำหน่ายโซ่เทียน เหยียน แมชีนเนอรี่ เอ็ม เอฟ จี (ประเทศไทย) บจก.โซ่รถจักรยานยนต์โซ่ หมายถึง โลหะชน… Read More


รับออกแบบเครื่องจักร Conveyor system for packing line เอ ที ดีไซน์ แอนด์ เซอร์วิส บจก.Conveyor system for packing line คือ ระบบลำเลียงสำหรับสายการบรรจุ สายพานหลากหลาย… Read More